Πιστοποιητικά ποιότητας

Οι εταιρίες του Ομίλου, πέραν του άρτια εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού, διαθέτουν τελευταίας τεχνολογίας εργαστηριακό εξοπλισμό και έχουν αποκτήσει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
ISO 9001/2000  
ISO 14001/2004
ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΔΙΩΣΗΣ:
QUALICOAT-SEASIDE CLASS
GSB
QUALANOD
ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ:
ISTEDIL
ΕΚΑΝΑΛ
ROSENHEIM

Αναζητήσατε τις πιστοποιήσεις για την τήρηση προδιαγραφών ποιότητας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των προιόντων μας.