Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Έτος 2014
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 23.09.2014 Άρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 09.09.2014 Άρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 07.08.2014 Άρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 06.05.2014 Άρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 28.04.2014 Άρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 03.04.2014 Άρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 31.01.2014 Άρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 22.01.2014 Άρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
Έτος 2013
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 19.12.2013 Άρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 14.11.2013 Άρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 08.11.2013 Άρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 24.10.2013 Άρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 22.10.2013 Άρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 21.10.2013 Άρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 18.10.2013 Άρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
pdfIcon  Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 17.10.2013 Άρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 09.09.2013 Άρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 06.09.2013 Άρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
pdfIcon  Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 02.09.2013 Άρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 26.08.2013 Άρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 19.08.2013 Άρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 02.08.2013 Αρθρ.13 παρ.1 Ν3340/2005
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 19.07.2013 Άρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 21.06.2013 Άρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 12.04.2013 Αρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 05.04.2013 Αρθ. 13 Παρ. 1 Ν. 3340/2005
Έτος 2012
pdfIcon Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 22/06/2012 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 05/06/2012 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 26/01/2012 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 10/01/2012 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 02/01/2012 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Έτος 2011
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 13/12/2011 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 09/12/2011 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 01/12/2011 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 21/11/2011 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 18/11/2011 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 16/09/2011 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 26/08/2011 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 05/08/2011 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 02/08/2011 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 20/07/2011 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 27/06/2011 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 16/06/2011 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 15/06/2011 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 06/04/2011 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 28/03/2011 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 01/03/2011 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 28/02/2011 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 08/02/2011 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 01/02/2011 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 31/01/2011 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 28/01/2011 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 27/01/2011 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 26/01/2011 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 12/01/2011 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Έτος 2010
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 23/11/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 19/11/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 17/11/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 02/11/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 30/09/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 22/09/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 21/09/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 20/09/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 17/09/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 07/07/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 10/06/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 09/06/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 27/05/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 19/05/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 12/05/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 11/05/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 10/05/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 07/05/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 05/05/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 04/05/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 29/04/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 27/04/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005 2η
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 27/04/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005 1η
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 23/04/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 21/04/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 10/03/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 18/02/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 08/02/2010 β Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 08/02/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 28/01/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 08/01/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 04/01/2010 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Έτος 2009
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 31/12/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 2η της 30/12/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 1η της 30/12/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 18/12/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 14/12/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 10/12/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 09/12/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 08/12/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 01/12/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 27/11/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 25/11/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 24/11/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 20/11/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 15/09/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 05/08/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 28/07/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 10/07/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 08/07/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 07/07/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 29/06/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 24/06/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 15/06/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 11/06/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 10/06/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 10/06/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 09/06/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 09/06/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 05/06/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 03/06/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 01/06/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 29/05/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 27/05/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 26/05/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 25/05/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 22/05/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 21/05/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 20/05/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 19/05/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 14/05/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 12/05/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 05/05/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 30/04/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 29/04/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 23/04/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 22/04/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 09/04/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 06/04/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 24/03/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 19/03/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 18/03/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 17/03/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 11/03/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 09/03/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 04/03/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 03/03/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 24/02/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 17/02/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005-2
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 17/02/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005-1
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 16/02/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 13/02/2009 Αρ.13 παρ.Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 09/02/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 04/02/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 03/02/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 30/01/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 22/01/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 21/01/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 07/01/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 05/01/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 02/01/2009 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Έτος 2008
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 31/12/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν..3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 22/12/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 18/12/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 17/12/2008/β Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 17/12/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 16/12/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 09/12/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 03/12/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 02/12/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 20/11/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 18/11/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 14/11/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 11/11/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 30/10/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 29/10/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 24/10/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 23/10/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 22/10/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 16/10/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 14/10/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 13/10/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 10/10/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 08/10/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 07/10/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 06/10/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 03/10/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 02/10/2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 01/10/2008 Αρ.13 παρ. Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 23-09-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 22-09-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 19-09-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 16-09-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 12-09-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 09-09-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 28-08-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 27-08-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 26-08-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 23-7-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 22-7-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340 /2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 21-7-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 18-7-2008 Αρ.13 παρ.1 ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 15-07-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 09-07-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 08-7-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 04-07-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 03-07-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 02-07-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 30-06-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 9-6-2008 Αρ.13 αρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 04-06-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 30-05-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 29-5-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 28-5-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 27-05-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 21-5-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 20-05-2008 Αρ.13 παρ1 Ν.3340/2008
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 19-5-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 15-5-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 08-05-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005.
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 11-02-2008 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 22.01.2008 Αρθρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 10-1-2008 Αρθρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Έτος 2007
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 31-12-2007 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 28-12-2007 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 20-12-2007 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 11-12-2007 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 10-12-2007 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 05-12-2007 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 4-12-2007 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 03-12-2007 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 30-11-2007 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 29ης Νοεμβρίου 2007 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 28-11-2007 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 22-11-2007 Αρ.132 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 21-11-2007 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 14-11-2007 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340-2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 13-11-2007 Αρ.13 παρ.1 Ν.3340-2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 02-08-2007_Αρ.13 παρ.1 ν.3340-2005
Γνωστοποίηση Συναλαγών της 26/2/2007 Αρθ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Έτος 2006
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 19/12/2006 Αρθ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 14-12-2006 Αρθ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίση Συναλλαγών της 11-12-2006 Αρθ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών τησ 14-11-2006 Αρθ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 06/11/2006 Αρθ.13 παρ. 1 Ν 3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 25-10-2006 Αρθ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 15-6-2006 Αρθ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 21-7-2006 Αρθ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 21-8-2006 Αρθ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 24-8-2006 Αρθ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 29-8-2006 Αρθ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 08-03-2006 Αρθ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 08-05-2006 Αρθ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 01-06-2006 Αρθ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 13-6-2006 Αρθ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Έτος 2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 22-7-2005 Αρθ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 15-9-2005 Αρθ. 13 παρ. 1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 7-10-2005 Αρθ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 24-10-2005 Αρθ.13 παρ.1 Ν.3340/2005
Γνωστοποίηση Συναλλαγών της 25-10-2005 Αρθ.13 παρ. 1 Ν.3340/2005