Ανακοινώσεις

Έτος 2024
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17.01.2024
Έτος 2019
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 02.07.2019
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18.02.2019
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18.01.2019
Έτος 2018
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ 06.12.2018
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  02.11.2018
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ 02.11.2018
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΉΣ Γ.Σ  ΤΗΣ 27.07.2018
pdfIcon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. 27.7.2018
pdfIcon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. 27.7.2018
pdfIcon ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ ΤΗΣ 29.06.18
pdfIcon ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ ΤΗΣ 29.06.18
pdfIcon  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ 02.04.2018
 pdfIcon  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ 02.04.2018
Έτος 2017
pdfIcon ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ Δ.Σ
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ Δ.Σ.
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ Δ.Σ.
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΥΝΘΕΣΗΣ  Δ.Σ 13.10.2017
pdfIcon ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ.
pdfIcon ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ
pdfIcon ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ ΤΗΣ 07-07-2017
pdfIcon ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ Γ.Σ ΤΗΣ 07.07.2017
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ
pdfIcon

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ 

pdfIcon

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ 07.07.2017

Έτος 2016
pdfIcon ANAKOΙΝΩΣΗ  ΣΥΝΘΕΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ  14.07.16
pdfIcon ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
pdfIcon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. 30.06.16
pdfIcon ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ ΤΗΣ 30.06.2016
Έτος 2015
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Δ.Σ 22.10.15
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Δ.Σ. 06.08.15
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19.06.2015
pdfIcon EΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 19.06.2015
pdfIcon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 19.6.2015
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
pdfIcon ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
pdfIcon ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
pdfIcon ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ ΤΗΣ 13.2.15
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΝΕΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ
pdfIcon ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 13/2/2015
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Δ.Σ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
pdfIcon Απάντηση σε επιστολή του ΧΑ της 16-1-2015
pdfIcon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 13.2.2015
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ALCO DEUTSCHLAND A.G
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Έτος 2014
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.12.14
pdfIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 30.09.2014
pdfIcon ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Χ.Α ΤΗΣ 21/11/14
pdfIcon Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος
pdfIcon Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου στην έκτακτη γενική συνέλευση της 5/12/2014
pdfIcon Ανακοίνωση πρόσκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης την 05.12.2014
pdfIcon Ανακοίνωση πρόσληψης Οικονομικού Διευθυντού
pdfIcon Ανακοίνωση αποχώρησης Οικονομικού Διευθυντού
pdfIcon Ανακοίνωση αλλαγής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου
pdfIcon Ανακοίνωση εισαγωγής μετοχών λόγω Reverse Split μετοχών της εταιρείας
pdfIcon Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25 Ιουλίου 2014
pdfIcon Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25ης Iουλίου 2014
pdfIcon Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας -Γενική Συνέλευση, 25 Ιουλίου 2014
pdfIcon Ανακοίνωση αποτελεσμάτων φορολογικού ελέγχου εταιρείας χρήσεως 2013
pdfIcon Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25η Ιουλίου 2014.
pdfIcon Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20 Ιουνίου 2014
pdfIcon Ανακοίνωση σύνθεσης νέου Διοικητικού Συμβουλίου
pdfIcon Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 20ης Iουνίου 2014
pdfIcon Ανακοίνωση ανάθεσης καθηκόντων υπεύθυνης εξυπηρέτησης Μετόχων και ενημέρωσης κοινού της εταιρείας.
pdfIcon Ανακοίνωση πρόσκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20ης Ιουνίου 2014
pdfIcon Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 4.1.4.1.2) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών
pdfIcon Ανακοίνωση σχετικά με παραίτηση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
pdfIcon Ανακοίνωση αποχώρησης υπεύθυνης εξυπηρέτησης Μετόχων και ενημέρωσης κοινού κ. Κωνσταντινίδου
pdfIcon Οικονομικό Ημερολόγιο 2014
pdfIcon Ανακοίνωση σχετικά με Επιχειρηματικές/Οικονομικές Εξελίξεις.
Έτος 2013
pdfIcon Ανακοίνωση & αποτελεσμάτων φορολογικού ελέγχου εταιρείας χρήσεως 2012
pdfIcon Ανακοίνωση πρόσληψης υπεύθυνης εξυπηρέτηση Μετόχων και ενημέρωσης κοινού της εταιρείας κας Κωνσταντινίδου – Ισμιρλή Πολυξένης
pdfIcon

Ανακοίνωση πρόσληψης προισταμένης λογιστηρίου κας Κολοκυθά Μαγδαληνής

pdfIcon Ανακοίνωση αποχώρησης υπεύθυνης εξυπηρέτηση μετόχων της εταιρείας κας Καράμπελα Σταυρούλας
pdfIcon Ανακοίνωση Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου μετά απο παραίτηση Διευθύνοντος Συμβούλου
pdfIcon

Ανακοίνωση για εισαγωγή μετοχών στο Χ.Α. λόγω μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας

pdfIcon Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14 Ιουνίου 2013
pdfIcon  Ανακοίνωση σύνθεσης νέου Διοικητικού Συμβουλίου
pdfIcon Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 14ης Ιουνίου 2013
pdfIcon Ανακοίνωση Πρόσκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Ιουνίου 2013
pdfIcon Ανακοίνωση σχετικά με επενδύσεις σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς.
pdfIcon Οικονομικό Ημερολόγιο 2013
pdfIcon Ανακοίνωση σχετικά με την επίπτωση του Ομίλου από την Κυπριακή κρίση
pdfIcon Ανακοίνωση Δημοσίευσης αποτιμήσεων θυγατρικής Εταιρείας. 
pdfIcon Ανακοίνωση Συγκρότησης του Νέου Διοικητικού σε Σώμα (Γεν.Συν. 01.03.2013)
pdfIcon Αποτίμηση Gutmann από Hypodomi Consulting SA
pdfIcon Αποτίμηση Gutmann από Grant Thornton Greece
pdfIcon Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 01.03.2013.
pdfIcon Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1ης Μαρτίου 2013
pdfIcon Ανακοίνωση αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1η Μαρτίου 2013
pdfIcon Ανακοίνωση σχετικά με Επιχειρηματικές/Οικονομικές Εξελίξεις.
pdfIcon Ανακοίνωση πρόσκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 1ης Μαρτίου 2013.
pdfIcon Ανακοίνωση-απάντηση σε ερωτήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 31.01.2013
pdfIcon Απάντηση σε σχετική ερώτηση Χρηματιστηρίου περί αλλαγής δραστηριότητας του Ομίλου
pdfIcon Ανακοίνωση πώλησης του 55 % από το σύνολο του 100 % που διαθέτει η ΑΛΚΟ στην Alco Deutcshland AG
pdfIcon Ανακοίνωση πώλησης Ιδίων Μετοχών
Έτος 2012
pdfIcon Ανακοίνωση διακοπής λειτουργίας υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης
Ανακοίνωση Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου μετά από παραίτηση μέλους
Ανακοίνωση ίδρυσης θυγατρικής εταιρείας στην Γερμανία
Ανακοίνωση αλλαγής ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών
Ανακοίνωση διακοπής λειτουργίας υποκαταστήματος Τρίπολης
Ανακοίνωση Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου μετά από παραίτηση μέλους
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων φορολογικού ελέγχου εταιρείας χρήσεως 2011
Ανακοίνωση απόκτησης τεσσάρων επί πλέον εταιρειών φωτοβολταϊκης ενέργειας
Ανακοίνωση απόκτησης εταιρειών φωτοβολταϊκης ενέργειας
Ανακοίνωση ίδρυσης υποκαταστήματος Ιωαννίνων
Ανακοίνωση απόφασης Δ.Σ 06.06.2012 για την αγορά ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόφασης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 04.05.2012 για την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας
Ανακοίνωση Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα
Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 4ης Μαϊου 2012
Σχέδιο αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 4ης Μαϊου 2012
Ανακοίνωση του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου κατα την δημοσίευση της πρόσκλησης της 10ης/04/2012 σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 4η/05/2012
Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 4ης Μαίου 2012
Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 04η Μαίου 2012
Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2012
Ανακοίνωση ανάθεσης καθηκόντων σε νέο Εσωτερικό Ελεγκτή
Έτος 2011
Ανακοίνωση αποχώρησης Εσωτερικού Ελεγκτή
Ανακοίνωση Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου 25.11.2011
Ανακοίνωση Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
Ανακοίνωση μετόχων με δικαίωμα ψήφου μεγαλύτερο του 5%
Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8/7/2011
Ανακοίνωση αποχώρησης Γενικού Διευθυντή
Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης άρθρων 13,14 και 15 του καταστατικού της εταιρείας
Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 8η Ιουλίου 2011
Ανακοίνωση αποχώρησης της Gutmann AG από την Gutmann USA Inc
Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Απριλίου 2011
Ανακοίνωση εκποίησης κλασματικών υπολοίπων απο Reverse Split (ΓΣ 21.05.2010) Μετοχών Εταιρείας
Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Απριλίου 2011
Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρείας
Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Απριλίου 2011
Ανακοίνωση εκποίησης μετοχών από κλασματικά υπόλοιπα
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων χρήσεως 2010 Ομίλου Αλκο
Ανακοίνωση ίδρυσης υποκαταστήματος Τρίπολης
Ανακοίνωση Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα
Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11/02/2011
Ανακοίνωση του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου κατα την δημοσίευση της πρόσκλησης της 18ης/01/2011 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11η/02/2011
Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11/02/2011
Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας
Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 11η Φεβρουαρίου 2011
Έτος 2009
Ανακοίνωση για την μη άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2006-2008
Ανακοίνωση σύνθεσης νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Ανακοίνωση διανομής μερίσματος χρήσεως 2008
Ανακοίνωση αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης της 22ας Μαϊου 2009
Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 22α Μαίου 2009
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 25/02/2009
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 17/02/2009
Ανακοίνωση σχετικά με την υπέρβαση ορίου 25 % για την αγορά ιδίων μετοχών
Έτος 2010
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Ομίλου Αλκο εννιαμήνου 2010
Ανακοίνωση ίδρυσης θυγατρικών εταιρειών φωτοβολταϊκης ενέργειας
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων φορολογικού ελέγχου εταιρείας χρήσεως 2009
Ανακοίνωση απόφασης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28ης Σεπτεμβρίου 2010
Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Σεπτεμβρίου 2010
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Ομίλου Αλκο α΄εξαμήνου 2010
Ανακοίνωση ύπαρξης κλασματικών υπολοίπων απο Reverse Split Μετοχών Εταιρείας
Ανακοίνωση Reverse Split Μετοχών Εταιρείας
Ανακοίνωση μετόχων με δικαίωμα ψήφου μεγαλύτερο του 5%
Ανακοίνωση ανάθεσης καθηκόντων σε νέο Εσωτερικό Ελεγκτή
Ανακοίνωση επιβολής έκτακτης εισφοράς Ν.3845/2010
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Ομίλου Αλκο α΄ τριμήνου 2010
Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21ης Μαϊου 2010
Γνωστοποίηση απόκτησης ποσοστού 5% από Angel
Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η Μαίου 2010
Ανακοίνωση -Διευκρινήσεις επί δημοσιευμάτων
Έτος 2008
Ανακοίνωση για την μη άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 24/12/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 23/12/2008
Ανακοίνωση σχετικά με την υπέρβαση ορίου 25 % για την αγορά ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 22/12/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 16/12/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 12/12/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 08/12/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 05/12/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 02/12/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 27/11/2008
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Ομίλου Αλκο εννιαμήνου 2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 25/11/2008
Συμμετοχή του Ομίλου ΑΛΚΟ σε νέα εταιρεία στην Jeddah
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 21/11/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 20/11/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 18/11/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 14/11/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 05/11/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 03/11/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 31/10/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 30/10/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 29/10/2008
Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών της 27/10/2008
Ανακοίνωση απόφασης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης -10 -2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 24/10/2008
Ανακοίνωση σχετικά με την υπέρβαση ορίου 25 % για την αγορά ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 23/10/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 22/10/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 21/10/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 20/10/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 17/10/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 16/10/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 15/10/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 14/10/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 13/10/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 10/10/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 08/10/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 07/10/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 06/10/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 03/10/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 02/10/2008
Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27η/10/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 01/10/2008
Ανακοίνωση απόκτησης ποσοστού κεφαλαίου της Gartner Extrusion GMBH από την Hermann Gutmann Werke AG
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 30/09/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 29/09/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 26/09/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 25/09/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 24/09/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 22/09/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 19/09/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 18/09/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 17/09/2008
Ανακοίνωση χρ.διαστ.αγοράς ιδίων μετοχών από 15/09/2008 έως 31/12/2008 και αγορά ιδίων της 16/9/2008
Ανακοίνωση επανέκδοσης Εξαμηνιαίας Οικονομικής ‘Εκθεσης 30.06.2008
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Ομίλου Αλκο α΄εξαμήνου 2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών της 25-07-2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών από 09-07-2008 έως 22-07-2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών από 26/06/2008 έως 03/07/2008
Ανακοίνωση αποφάσεων Α επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-6-2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών από 11/06/2008 έως 19/06/2008
Ανακοίνωση διανομής μερίσματος χρήσεως 2007
Ανακοίνωση αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιουνίου 2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών από 03/06/2008 έως 10/06/2008
Ανακοίνωση για την αγορά ιδίων μετοχών από 26/05/2008 έως 02/06/2008
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Ομίλου Αλκο α’ τριμήνου 2008.
Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών από 16/05/2008 έως 23/05/2008
Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 16/06/2008
Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών από 06/05/2008 έως 16/05/2008
Ανακοίνωση χειρισμού Αμοιβών ΔΣ
Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών από 21/04/2008 έως 05/05/2008
Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών από 11/04/2008 έως 18/04/2008
Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών από 03/04/2008 έως 10/04/2008
Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών από 26/03/2008 έως 02/04/2008
Ανακοίνωση χρ.διαστ.αγοράς ιδίων μετοχών της 27.03.2008
Ανακοίνωση ολοκλήρωσης εκποίησης κλασματικών υπολοίπων 18-03-2008
Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών από 13/03/2008 έως 20/03/2008
Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών από 29.02.2008 έως 12.03.2008
Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών από 21/02/2008 έως 28/02/2008
Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών από 05/02/2008 έως 12/02/2008
Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών από 28/01/2008 έως 04/02/2008
Ανακοίνωση έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου.
Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών από 18/01/2008 έως 25/01/2008
Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών από 10/01/2008 έως 17/01/2008
Ανακοίνωση χρ.διαστ.αγοράς ιδίων μετοχών της 07.01.2008
Έτος 2007
Ανακοίνωση εκπνοής προθεσμίας καταβολής μερίσματος χρήσεως 2001.
Ανακοίνωση αποφάσεων της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 4-12-2007
Ανακοίνωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης την 4.12.2007
Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η -11-2007
Ανακοίνωση Εκποίησης κλασματικών υπολοίπων ΑΜΚ(Γ.Σ 29.6.2007)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2007
Ανακοίνωση Αποκοπής Δικαιώματος ΑΜΚ (ΓΣ 29-6-2007)
Ανακοίνωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικής.
Ανακοίνωση νέας θυγατρικής εταιρείας στις ΗΠΑ 6-7-2007.
Ανακοίνωση Εντύπου αρθρ.4 ν.3401/2005
Ανακοίνωση αποτ.φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2001-2005
Ανακοίνωση Αποφάσεων ΓΣ 29-06-2007
Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η-6-2007
Ανακοίνωση Διόρθωσης οικ.κατ.χρήσεως 2005 (30/03/2007)
Ανακοίνωση ίδρυσης νέας θυγατρικής εταιρείας 20.03.2007
Ανακοίνωση εκποίησης κλασματικών υπολοίπων 20-02-2007
Ανακοίνωση ολοκλήρωσης εκποίησης κλασματικών υπολοίπων 28-2-2007
Έτος 2006
Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η-6-2006
Ανακοίνωση εκποίησης κλασματικών υπολοίπων ΑΜΚ (Γ.Σ. 17.7.06)
Ανακοίνωση Α Μ Κ – Πληροφοριακό Έντ. αρθρ 4 παρ.2ε ν.3401/2005
Ανακοίνωση Αποκοπής Δικαιώματος δωρεάν μετοχών-ΑΜΚ ΓΣ 17-7-06