Κοινωνική ευθύνη & περιβάλλον

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η ALCO συμμετέχοντας στην διεθνή πρακτική για την προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζει αποτελεσματικά συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που στοχεύουν:

Στην ορθολογική χρήση ενεργειακών πόρων (με αύξηση της αποδοτικότητας του εξοπλισμού και των μέσων ως προς την κατανάλωση ενέργειας) και στον σχεδιασμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για μελλοντική χρήση.

Στον έλεγχο του θορύβου που παράγεται στις μονάδες παραγωγής.

Στην χρήση εξοπλισμού και μέσων τεχνολογίας, φιλικής προς το περιβάλλον.

Επιπλέον η ALCO επιμορφώνει, εκπαιδεύει και παρακινεί το προσωπικό του να αποκτήσει περιβαλλοντική συνείδηση όχι μόνο ως προς την λειτουργία του σύμφωνα με τους νομοθετικούς κανόνες, αλλά και σε προσωπικό / ατομικό επίπεδο.

Επιδίωξη της ALCO είναι η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης. Αυτό επιτυγχάνεται αφενός με την εξασφάλιση σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και αφετέρου με την συνεχή επιθεώρηση των πρακτικών που ακολουθεί η ALCO και που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος.

ALCO

H ALCO διαθέτει πρωτοποριακά συστήματα αλουμινίου υψηλών προδιαγραφών, άριστης ποιότητας και αισθητικής καλύπτοντας όλο το φάσμα των κατασκευαστικών εφαρμογών.

Η δομή της συμπεριλαμβάνει μεγάλες βιομηχανίες παραγωγής προφίλ αλουμινίου και εμπορικές εταιρίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.