Ευκαιρίες Καριέρας

Η ALCO, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, δημιουργεί θέσεις εργασίας στα εργοστάσιά του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν :

Άρτια πανεπιστημιακή εκπαίδευση και κατάρτιση
Εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο του αλουμινίου.
Δημιουργική διάθεση και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Η ALCO παρέχει:

Συνεχή εκπαίδευση των στελεχών του με διεξαγωγή Επιμορφωτικών Σεμιναρίων.
Προοπτικές προσωπικής εξέλιξης και σταδιοδρομίας.
Ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Επικοινωνήστε
Μαζί Μας

Ασπρόπυργος Αττικής / Tηλ: (+30) 210 55 95 223 / E-mail: info@alco.gr