Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΛΠ/ΔΠΧΠ – Στοιχεία & Πληροφορίες βάσει αποφάσεων επιτροπής κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία και πληροφορίες ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και ΟΜΙΛΟΥ βάσει αποφάσεων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Έτος 2018
pdfIcon ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 30.06.2018ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 30.06.2018
Έτος 2017
pdfIcon  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 31.12.2017
pdfIcon ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 30.06.2017
Έτος 2016
pdfIcon ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 31.12.2016
pdfIcon ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 31.06.16
Έτος 2015
pdfIcon ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 31.12.15
pdfIcon ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 30.09.15
pdfIcon ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 30.06.15
pdfIcon ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 31.03.15
pdfIcon Στοιχεία & πληροφορίες 01.01-31.12.15
pdfIcon Στοιχεία & πληροφορίες 01.01-30.09.15
pdfIcon Στοιχεία & πληροφορίες 01.01-30.06.15
pdfIcon Στοιχεία & πληροφορίες 01.01- 31.03.15
Έτος 2014
pdfIcon ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 31.12.14 
pdfIcon Στοιχεία και Πληροφορίες απο 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014
pdfIcon Στοιχεία & πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2014 εως 30 Σεπτεμβρίου 2014
pdfIcon Στοιχεία και Πληροφορίες απο 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014
pdfIcon Στοιχεία και Πληροφορίες απο 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Μαρτίου 2014
Έτος 2013
pdfIcon Στοιχεία κ Πληροφορίες απο 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013
pdfIcon Στοιχεία κ Πληροφορίες απο 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Σεπτεμβρίου 2013
pdfIcon Στοιχεία κ Πληροφορίες απο 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2013
pdfIcon Στοιχεία κ Πληροφορίες απο 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Μαρτίου 2013
Έτος 2012
pdfIcon Στοιχεία κ Πληροφορίες απο 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012
Στοιχεία και Πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Σεπτεμβρίου 2012
Στοιχεία και Πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2012
Στοιχεία και Πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012
Έτος 2011
Στοιχεία και Πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011
Στοιχεία και Πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011
Στοιχεία και Πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 30 Ιουνίου 2011
Στοιχεία και Πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Μαρτίου 2011
Έτος 2010
Στοιχεία και Πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010
Στοιχεία και Πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Σεπτεμβρίου 2010
Στοιχεία και Πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2010
Στοιχεία και Πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Μαρτίου 2010
Έτος 2009
Στοιχεία και Πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009
Στοιχεία και Πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Σεπτεμβρίου 2009
Στοιχεία και Πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2009
Στοιχεία και Πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009
Έτος 2008
Στοιχεία και Πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008
Στοιχεία και Πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Σεπτεμβρίου 2008
Στοιχεία και Πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008
Στοιχεία και πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008
Έτος 2007
Στοιχεία κια πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007
Στοιχεία και πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007
Στοιχεία και πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Ιουνίου 2007
Στοιχεία και πληροφορίες απο 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007
Έτος 2006
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου απο 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006
Στοιχεία και Πληροφορίες από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Σεπτεμβρίου 2006
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Ιουνίου 2006
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2006 εως και 31 Μαρτίου 2006
Έτος 2005
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005
Αναμορφωμένα Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005
Αναμορφωμένα Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005
Αναμορφωμένα Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005
Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

Οικονομικές Καταστάσεις ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και ΟΜΙΛΟΥ βάσει ΔΛΠ/ΔΠΧΠ

Έτος 2018
pdfIcon ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30.06.2018 
Έτος 2017
pdfIcon ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε  ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31.12.2017 
pdfIcon ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε – ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30.06.2017 
Έτος 2016
pdfIcon ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε  ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31.12.2016
pdfIcon ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30.06.2016
Έτος 2015
pdfIcon ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31.12.2015
pdfIcon ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕNΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30.09.2015 
pdfIcon ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕNΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30.06.2015
pdfIcon ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕNΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31.03.2015
pdfIcon Ετήσια Οικονομική Εκθεση 31.12.15
pdfIcon Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις  31.09.15
pdfIcon Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 30.06.15
pdfIcon Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις  31.03.15
Έτος 2014
pdfIcon

Επαναδιατυπωμένη ετήσια οικονομική έκθεση της 31.12.14

pdfIcon Ετήσια Οικομική  Έκθεση 31.12.2014
pdfIcon Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.09.14
pdfIcon Εξαμηνιαία Οικομική Έκθεση 30.06.2014
pdfIcon Ενδιάμεσες Οικομικές Καταστάσεις 31.03.2014
Έτος 2013
pdfIcon Ετήσια Οικομική  Έκθεση 31.12.2013
pdfIcon Ενδιάμεσες Οικομικές Καταστάσεις 30.09.2013
pdfIcon Εξαμηνιαία Οικονομική  Έκθεση 30.06.2013
pdfIcon Ενδιάμεσες Οικομικές Καταστάσεις 31.03.2013
Έτος 2012
pdfIcon Ετήσια Οικομική  Έκθεση 31.12.2012
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.09.2012
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2012
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31.03.2012
Έτος 2011
Ετήσια Οικονομική ‘Εκθεση 31.12.2011
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.09.2011
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2011
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31.03.2011
Έτος 2010
Ετήσια Οικονομική ‘Εκθεση 31.12.2010
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.09.2010
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2010
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31.03.2010
Έτος 2009
Ετήσια Οικονομική ‘Εκθεση 31.12.2009
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.09.2009
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2009
Eνδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31.03.2009
Έτος 2008
Ετήσια Οικονομική ‘Εκθεση 31-12-2008
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30-09-2008
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2008
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31-3-2008
Έτος 2007
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 2007
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30-09-2007
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30-06-2007
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις 31-3-2007
Έτος 2006
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2006
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.9.2006
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 30-06-2006
Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις 31.3.2006
Έτος 2005
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2005
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.9.2005
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.6.2005
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31.3.2005

Οικονομικές καταστάσεις θυγατρικών εταιρειών που συμμετέχουν στην ενοποίηση

Έτος 2013
pdfIcon Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 2013 Αλουμινίου Θράκης ΑΕ
pdfIcon Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 2013 Γκρουπάλ-Γκρουπ Αλουμίνιο Ελλάς ΑΒΕΕ
pdfIcon Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 2013 Alco Rom Trade SRL
Έτος 2012
pdfIcon Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 2012 Alco Rom Trade SRL
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Αλουμινίου Θράκης ΑΕ
pdfIcon Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Γκρουπάλ Γκρούπ Αλουμίνιο Ελλάς ΑΒΕΕ
pdfIcon Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Gutmann AG
pdfIcon Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2012 NordAlu GmbH
pdfIcon Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Gartner Extrusion GmbH
pdfIcon Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Gutmann Aluminium Draht GmbH
pdfIcon Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Gutmann Immobilliem GbR
pdfIcon Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Alco Deutschland AG
Έτος 2011
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2011 Αλουμινίου Θράκης ΑΕ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2011 Γκρουπάλ Γκρούπ Αλουμίνιο Ελλάς ΑΒΕΕ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2011 Gutmann AG
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2011 NordAlu GmbH
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2011 Gartner Extrusion GmbH
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2011 Gutmann Aluminium Draht GmbH
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2011 Gutmann Immobilliem GbR
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2011 Alco Rom Trade SRL
Έτος 2010
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2010 Gutmann USA Inc
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2010 Alco Rom Trade SRL
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2010 Γκρουπάλ Γκρούπ Αλουμίνιο Ελλάς ΑΒΕΕ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2010 Αλουμινίου Θράκης ΑΕ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2010 Gutmann AG
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2010 Gartner Extrusion GmbH
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2010 Gutmann Aluminium Draht GmbH
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2010 NordAlu GmbH
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2010 Gutmann Immobilliem GbR
Έτος 2009
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009 Αλουμινίου Θράκης ΑΕ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009 Gutmann Aluminium Draht GmbH
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009 Gutmann Immobilliem GbR
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009 NordAlu GmbH
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009 Gutmann USA Inc
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009 Alco Rom Trade SRL
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009 Γκρουπάλ Γκρούπ Αλουμίνιο Ελλάς ΑΒΕΕ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009 Gartner Extrusion GmbH
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009 Hermann Gutmann Werke AG
Έτος 2008
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 2008 Hermann Gutmann Werke AG
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 2008 Gartner Extrusion GmbH
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 2008 Gutmann Aluminium Draht GmbH
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 2008 Gutmann Immobilien GbR
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 2008 Nord Alu GmbH
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 2008 Gutmann Usa Inc
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 2008 Alco Rom Trade SRL
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 2008 Groupal Γκρουπ Αλουμίνιο Ελλάς ΑΒΕΕ
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 2008 Αλουμινίου Θράκης ΑΕ
Έτος 2007
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 31/12/2007 Nord Alu GMBH
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 31/12/2007 Gutmann Immobillien GBR
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 31/12/2007 Gutmann USA INC
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 31/12/2007 Γκρουπάλ Γκρούπ Αλουμίνιο Ελλάς ΑΒΕΕ
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 31/12/2007 Hermamm Gutmann Werke AG
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 31/12/2007 Gartner Extrusion GMBH
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 31/12/2007 Alco Rom Trade SRL
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 31/12/2007 Gutmann Aluminium Draht GMBH
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 31/12/2007 Αλουμίνιο Θράκης ΑΕ
Έτος 2006
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31-12-2006 Gutmann Aluminium Draht GMBH
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31-12-2006 Gartner Extrusion GMBH
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31-12-2006 Hermann Gutmann Werke AG
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31-12-2006 Alco Rom Trade SRL
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31-12-2006 Γκρούπ-Γκρουπάλ Αλουμίνιο Ελλάς ΑΒΕΕ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31-12-2006 Αλουμινίου Θράκης ΑΕ
Έτος 2005
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 31-12-2005 Gutmann Aluminium Draht GMBH
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 31-12-2005 Gartner Extrusion GMBH
Ετήσιες Οικονομικές Kαταστάσεις 31.12.2005 Hermann Gutmann Werke AG
Ετήσιες Οικονομικές Kαταστάσεις 31.12.2005 Alco Rom Trade SRL
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 31-12-2005 Αλουμινίου Θράκης ΑΕ
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 31-12-2005 Γκρουπάλ -Γκρούπ Αλουμίνιο Ελλας ΑΒΕΕ

Ανακοινώσεις

Έτος 2006
Ανακοίνωση της 31.03.06