Πιστοποιητικά ποιότητας

Η ALCO, πέραν του άρτια εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού, διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εργαστηριακό εξοπλισμό και έχει αποκτήσει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος:

ISO 9001/2000

ISO 9001/2000

Τήρησης Προδιαγραφών Ηλεκτροστατικής Βαφής και Ανοδίωσης:

QUALICOAT-SEASIDE CLASS

GSB

QUALANOD

Τήρησης Προδιαγραφών Ποιότητας Προϊόντων:

ISTEDIL

ΕΚΑΝΑΛ