Συχνές Ερωτήσεις

Πότε θα πρέπει να αποφασίσω για τα κουφώματα του σπιτιού μου;

Η παραγγελία μας για την κατασκευή των κουφωμάτων που προορίζονται να τοποθετηθούν σε μία νέα κατοικία ή να αντικαταστήσουν άλλα λόγω παλαιότητας ή ακαταλληλότητας, αποτελεί μία σημαντική δαπάνη. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις προδιαγραφές, που αφορούν την:

Αντοχή
Αισθητική
Ηχομόνωση
Εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και την
Στεγανότητα

Η απόφαση είναι καθοριστική, με δεδομένο ότι ο μέσος χρόνος ζωής ενός κουφώματος, κυμαίνεται στα 20 με 25 έτη. Δυστυχώς πολύ συχνά συμβαίνει να επιλέγεται ο τύπος των κουφωμάτων όταν πλέον τα κτισίματα έχουν ολοκληρωθεί. Ο ενδιαφερόμενος αγοραστής παρακολουθώντας την πορεία των εργασιών στην οικοδομή, πολλές φορές βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να διαπιστώνει ότι τα “πράγματα” δεν εξελίσσονται με τον τρόπο που τα είχε σχεδιάσει.

Για τον λόγο αυτό οι αποφάσεις θα πρέπει να παρθούν πριν από την έναρξη του χτισίματος. Οι αποφάσεις αφορούν συνεννοήσεις που θα πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με τον μηχανικό και τον αρχιτέκτονά κατά την εκπόνηση της μελέτης των σχεδίων των χώρων.

H απόφαση για το πλέον κατάλληλο τύπο των κουφωμάτων και η τελική επιλογή για να είναι επιτυχής, θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με:

Τον τύπο και τις ιδιαιτερότητες της οικοδομής,
Τα προσωπικά αισθητικά κριτήρια,
Τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στον συγκεκριμένο τόπο καθώς και
Τις τυχόν δεσμεύσεις και περιορισμούς που επιβάλλουν οι πολεοδομικοί κανονισμοί της περιοχής.
Ο οικονομικός παράγοντας είναι πάντοτε ένα βασικό κριτήριο επιλογής συστήματος, όπως επίσης η απόσβεση του κόστους, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας.

Γιατί θα πρέπει να επιλέξω θερμοδιακοπτώμενα κουφώματα;

Το αλουμίνιο είναι το ιδανικότερο υλικό για την κατασκευή κουφωμάτων, επειδή συγκεντρώνει αναμφισβήτητα πλήθος από πλεονεκτήματα. Πρόκειται για υλικό το οποίο συνδυάζει την υψηλή μηχανική αντοχή, την άψογη αισθητική, με την “απεριόριστη” διάρκεια ζωής, καθώς και την ελάχιστη απαίτηση σε συντήρηση.
Γίνεται από όλους αντιληπτό ότι τα ακατάλληλα κουφώματα και τζάμια, ευθύνονται για τις θερμικές απώλειες των εσωτερικών χώρων. Σε περιοχές της Ελλάδος όπου υπάρχουν αντιστοίχως υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι και χαμηλές το χειμώνα, η ανάγκη χρήσης θερμομοδιακοπτώμενων συστημάτων αλουμινίου θεωρείται απαραίτητη. Η αντικατάσταση των μονών υαλοπινάκων με διπλά τζάμια επιφέρει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 32%, ενώ με ταυτόχρονη μόνωση των εξωτερικών τοίχων, η εξοικονόμηση μπορεί να αγγίξει το 50%. Η χρήση κουφωμάτων αλουμινίου που διαθέτουν θερμοδιακοπή, σε σύγκριση με τα απλά “κρύα”, περιορίζει την απώλεια θερμότητας από τα κουφώματα στο 1/3 και συντελεί στην μείωση των εξόδων θέρμανσης κατά το 1/5.

Ένας άλλος βασικός παράγοντας επιλογής κουφωμάτων με προδιαγραφές θερμοδιακοπής είναι η προστασία των κουφωμάτων και των πλησίον τους επιφανειών, από το φαινόμενο της υγροποίησης. Το αλουμίνιο είναι καλός αγωγός της θερμότητας και μεταφέρει το ψύχος στο εσωτερικό της επιφάνειας του κουφώματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο εσωτερικός θερμός αέρας να έρχεται σε επαφή με την ψυχρή επιφάνεια του αλουμινίου και να υγροποιείται. Έτσι στις πολύ κρύες μέρες του χειμώνα παρατηρείται έντονη υγροποίηση και απορροή νερού από την επιφάνεια του αλουμινίου με κίνδυνο να κινδυνεύουν να καταστραφούν πλησίον τοίχοι, πατώματα και αντικείμενα που θα έρθουν σε επαφή με το νερό.

Το θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα εμπεριέχει ένα ειδικό μονωτικό υλικό, που ονομάζεται πολυαμίδιο. Το πολυαμίδιο παρεμβάλλεται μεταξύ της εξωτερικής και εσωτερικής επιφάνειας (βέργας) του προφίλ, για να συρραφή εν συνεχεία και να αποτελέσει ένα ενιαίο προφίλ. Ως κακός αγωγός της θερμότητας “διακόπτει” την επιρροή της εξωτερικής θερμοκρασίας επι της εσωτερικής επιφάνειας του κουφώματος, εξαλείφοντας το φαινόμενο της υγροποίησης και κατ’ επέκταση όλων των προβλημάτων που απορρέουν.

Πώς επιβεβαιώνω ότι τα κουφώματα μου είναι της ALCO;

Όλα τα προϊόντα μας (Alousystem, Iris, Orion, Gutbond), διαθέτουν ταινία προστασίας, στην οποία αναγράφεται το όνομα της σειράς και της εταιρείας που το παράγει.

Πώς μπορώ να βρω τα προϊόντα της ALCO στην περιοχή μου;

Μπορείτε να απευθύνεστε σε εμπορικά ή κατασκευαστικά, τα οποία φέρουν πινακίδες με τα διακριτικά εμπορικά σήματα της ALCO (Alousystem, Groupal, Astra). Αν δεν μπορείτε να βρείτε τους εμπόρους ή τους κατασκευαστές της περιοχής σας, τηλεφωνήστε απ’ ευθείας στην ALCO, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Τηλ: 210.5595223 και θα σας δώσουν λύσεις.

Τι θα πρέπει να γνωρίζω πριν πάρω την τελική απόφαση για τα κουφώματα μου;

Τον τύπο των κουφωμάτων (συρόμενα, ανοιγόμενα).
Το σύστημα (σειρά), τις προδιαγραφές του και την αντοχή του στις κλιματολογικές συνθήκες.
Την συμβολή στην συνολική αισθητική του κτιρίου (διαστάσεις, χρώμα, αξεσουάρ).
Την συνεισφορά στο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας του κτιρίου συνολικά.
Την ποιότητα των εξαρτημάτων και των μηχανισμών.

Πώς πληρώνω τον κατασκευαστή;

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πόσο ουσιαστικός είναι ο σωστός οικονομικός διακανονισμός, που θα συμφωνήσετε με τον κατασκευαστή σας. Συνίσταται η πληρωμή να γίνεται σταδιακά και σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών. Το συμφέρον σας επιβάλλει την υπογραφή ενός σωστά διατυπωμένου ιδιωτικού συμφωνητικού και την φυσική σας παρουσία κατά την διάρκεια τοποθέτησης των κουφωμάτων.
Στο έγγραφο αυτό θα πρέπει να αναφέρονται ρητά όλοι οι όροι της συμφωνίας και κυρίως θα πρέπει να προβλέπεται ποινική ρήτρα λόγο καθυστέρησης.

Σε καμμία περίπτωση δεν θα εξοφληθεί το ποσόν εάν προκύψουν, απόκλισεις στην ποιότητα και στις προδιαγραφές των παραγγελθέντων προϊόντων και υλικών, καθώς και αδυναμία αποκατάστασης των όποιων κακοτεχνιών.

Γιατί να προτιμήσω το αλουμίνιο ως υλικό για τα κουφώματα μου;

Από το αλουμίνιο κατασκευάζονται τα κουφώματα, όπως οι πόρτες τα παράθυρα και ένα πλήθος άλλων προϊόντων, επειδή το αλουμίνιο είναι ένα υλικό που:
Δεν χρειάζεται ποτέ καμία συντήρηση, επειδή είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην διάβρωση.
Προσφέρεται έτοιμο, βαμμένο σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και τύπων βαφής (π.χ. αποχρώσεις ξύλου).
Είναι εξαιρετικά ελαφρύ και δεν επιβαρύνει με φορτία την οικοδομή.
Επιλέγεται για κάθε είδους κατασκευαστική εφαρμογή, μοντέρνα ή παραδοσιακή.
Έχει την υψηλότερη αντοχή στο χρόνο και στη χρήση σε σχέση με κάθε άλλο υλικό.
Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και ανακυκλώνεται.
Είναι 100% ελληνικό προϊόν.
Τα κουφώματα διαθέτουν άριστες μονωτικές ιδιότητες όταν συνδυάζονται με τα κατάλληλα κρύσταλλα, λάστιχα και βουρτσάκια. Η δυνατότητα χρησιμοποίησης διαφόρων μηχανισμών, διευκολύνει την σωστή λειτουργία των κουφωμάτων και σε συγκεκριμένα εξελιγμένα συστήματα, αυξάνει το επίπεδο της ασφάλειας. Τα κουφώματα από αλουμίνιο έγιναν το σήμα κατατεθέν της εποχής μας, επειδή στο ποσοστό που τους αναλογεί, συνέβαλαν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του σύγχρονου κόσμου.

Πώς επιλέγω τον κατάλληλο κατασκευαστή;

Για να χαρείτε το επώνυμο σύστημα αλουμινίου της επιλογής σας, θα πρέπει να διασφαλίσετε και τον «καλό μάστορα», δηλαδή τον κατάλληλο κατασκευαστή που διαθέτει μεράκι, γνώση και εμπειρία. Ο κατασκευαστής θα εφαρμόσει πιστά τις προδιαγεγραμμένες μεθόδους κατασκευής και φυσικά θα χρησιμοποιήσει τα πιστοποιημένα εξαρτήματα που συστήνει η εταιρεία αλουμινίου και μόνον αυτά.
Για να βεβαιωθείτε ότι θα συνεργαστείτε με τα σωστά άτομα.

Ρωτήστε τον έμπορο συστημάτων αλουμινίου της περιοχής σας να σας προτείνει ένα αξιόπιστο κατασκευαστή.
Ζητήστε από τον κατασκευαστή να σας δείξει δουλειές του.
Ρωτήστε και μάθετε από προηγούμενους πελάτες του για την συνέπεια και την ποιότητα της δουλειάς του.
Επισκεφθείτε το εργαστήριο και την έκθεση του.
Σε όλες σας τις ερωτήσεις και ιδιαίτερα σε αυτές που αφορούν κατασκευαστικά προβλήματα, θα πρέπει να σας δίνει τεκμηριωμένες απαντήσεις και θα πρέπει να προτείνει οικονομικά συμφέρουσες λύσεις.